Прийом до магістратури зі спеціальності 073 "Менеджмент" освітньої програми "Дорадництво" здійснюється на основі базової (бакалавр) або повної вищої освіти (спеціаліст, магістр) з будь-якої спеціальності. 

Форма навчання - денна, заочна.

p1cd4pvu2b1ipc1kgn14ihs7d3q14