Сыль розвиток ГеэцьВ Інституті економіки та прогнозування НАНУ Відбулися установчі збори Громадської  спілки «Українська мережа сільського розвитку».

Метою функціонування ГC «Українська мережа сільського розвитку»є сприяння здійсненню в Україні дієвих політики, програм та проектів сільського розвитку, спрямованих на формування успішних сільських територій, які пропонують широкий спектр зайнятості та можливостей для отримання доходів, поліпшення якості життя для всіх громадян і сталого використання та охорони природних ресурсів країни.

Ініціаторами створення нової організації виступили: Асоціація фермерів та приватних землевласників України. Союзь сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, Асоціація сільських і селищних рад, Спілка сільського зеленого туризму та ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», а також Національна асоціація сільськогосопдарських дорадчих служб України, яку на установчих зборах представляв президент НАСДСУ Роман Корінець.

Обрано керівників Мережі: президент Геєць В.М., голова координаційної ради Бородіна О.М.