сем

Кімонікс Інтернешнл Інк. (іменована надалі – «Кімонікс») в рамках реалізації проекту «Підтримка аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), контракт з USAID № AID-OAA-I- 12-00027, оголошує Запит на надання пропозицій (ЗНП) з надання послуг, спрямованих на розширення ринків збуту та збільшення доданої вартості продукції МСП та кооперативів. Запит на надання пропозицій, що додається, містить усю необхідну інформацію для зацікавлених учасників конкурсу.