Віце- президент НАСДСУ         

Кропивко Михайло Федорович

 

 

Кропивко Михайло Федорович

доктор економічних наук, професор, академік НААН України, Української академії інформатики.

 Вчений з питань управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій та його інформаційного забезпечення.

Народився 25.10.1942 р. у с.Скал-Хутора, Новоархангельского району, Кіровоградської області в сім’ї селянина.

У 1962-1965 рр. проходив строкову військову службу в Групі радянських військ в Німеччині

У 1968 році закінчив Українську сільськогосподарську академію (нині Національний університет біоресурсів і природокористування України) з присвоєнням кваліфікації “Економіст по бухгалтерському обліку в сільському господарстві”.

У 1969 – 1971 роках, отримавши під час навчання у ВУЗі військове звання офіцера, був призваний на двохрічну строкову службу в ряди МВС СРСР (спеціальні війська).

У 1968, 1972 - 1976 роках працював завідувачем учбово-експериментальної  лабораторії, старшим науковим співробітником, асистентом кафедри машинної обробки інформації Української сільськогосподарської академії.

 У 1976-1992 рр. – зав. сектором, головним конструктор проекту, зав. відділом, заступник директора по сільському господарству Всесоюзного науково-дослідного і проектно-технологічного інституту статистичних інформаційних систем Держкомстату СРСР (Український філіал, м. Київ).

У 1980-1981 рр. працював заступником директора – головним інженером Васильєвського міжрадгоспного обчислювального центру Міністерства радгоспів УРСР, де впровадив комплексну автоматизацію бухгалтерського обліку у всіх радгоспах Вишгородського району Київської області.

У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Удосконалення таблично-автоматизованої форми обліку в сільському господарстві” по спеціальності “Бухгалтерський облік в сільському господарстві”.

У 1993 році йому присвоєне вчене звання – старший науковий співробітник по спеціальності “Економіко-математичні методи”.

З 1992 по 2000 рік працював завідувачем відділу, відділення інформатики Інституту аграрної економіки УААН.

В 1997 році захистив докторську дисертацію на тему “Організація інформаційного забезпечення управління агропромисловим виробництвом в ринкових умовах” по спеціальності 08.02.03 – Організація управління, планування і регулювання економіки.

З 2000 по 2003 роки працював у Національному аграрному університеті на посаді проректора з інформатизації та сільськогосподарського дорадництва, а також на посаді завідувача організованої ним кафедри аграрного консалтингу. У 2001 році йому присвоєне наукове звання професора кафедри інформаційних систем у менеджменті.

У 2002 році обраний членом – кореспондентом відділення аграрної економіки і земельних відносин УААН, а у 2007 році – дійсним членом (академіком) цієї академії (нині Національна академія аграрних наук України).

Являється ініціатором створення і віце – президентом Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України, а також академіком Української академії інформатики..

У 2003 році організував і очолює в ННЦ “Інститут аграрної економіки”  НААН України відділ проблем галузевого і регіонального управління, співробітниками якого здійснюються дослідження  з науково – методологічного забезпечення удосконалення системи управління комплексним розвитком агропромислового виробництва і сільських територій.

У 2005 році виконував обов’язки академіка – секретаря відділення аграрної економіки та земельних відносин Української академії аграрних наук.

Творчий внесок М.Ф. Кропивко у розвиток  науки і практики:

1976 –1992 роки - розробив ряд типових проектних рішень і комплексів програм по автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах сільського господарства, які впроваджені в сільськогосподарських підприємствах України та інших країнах СНД, в тому числі за особистою участю у сільськогосподарських підприємствах Малинського району Житомирської, Бершадського району Вінницької, Вишгородського району Київської областей.

1992 - 2000 роки - започаткував напрям наукових досліджень – інформатизація агропромислового комплексу. Обгрунтував доцільність, шляхи та механізми формування систем: надання науково-консультаційних  та інформаційних послуг в агропромисловому виробництві, соціально-економічного моніторингу  розвитку АПК, цінового моніторингу продовольчого ринку, відомчої телекомунікаційної мережі. Автор  концепцій реформування  інформаційної системи АПК, автоматизації бухгалтерського  обліку в сільськогосподарських підприємствах з використанням автоматизованих робочих місць (АРМ), Програми інформатизації агропромислового виробництва України на 1996-2000 рр.

2000 - 2003 роки - організував першу в Україні кафедру аграрного консалтингу в Національному аграрному університеті, опрацював технологію інформаційно-консультаційного обслуговування агропромислового виробництва з використанням науково-технічного і кадрового потенціалу  аграрних університетів, розробив проект програми інформатизації АПК на 2002-2005 рр.

2003 по т.ч. - організував відділ організації управління в сільському господарстві Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН(2003), розробив Концепцію реформування управління аграрним сектором(2005), концептуальні підходи до реструктуризації аграрної науки на засадах розвитку прямих (корпоративних і асоціативних) зв’язків аграрної науки з виробництвом(2006),  є співавтором Закону України “ Про сільськогосподарську дорадчу діяльність”(2004), Державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності на період до 2009 року (2006),  Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, проектів концепції створення Державної системи сільськогосподарського дорадництва в Україні (2010) та Національної доктрини реформування агропродовольчого комплексу України (2010).

Творчий доробок становить понад 270 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. співавтор біля 70 монографій, навчальних посібників, брошур, науково – аналітичних видань.

Підготував 2 докторів і 18 кандидатів економічних наук, допомагає в підготовці кадрів вищої кваліфікації в Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” НААНУ, Національному університеті біоресурсів та природокористування України, Уманському Національному університеті садівництва, Полтавській державній аграрній академії.

 Нагороджений 3 медалями колишнього СРСР, Почесним знаком Української академії аграрних наук (2006 рік), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2007 рік).

Являється ініціатором створення і віце – президентом Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України, а також академіком Української академії інформатики..

Крім того, виконує обов’язки:

-         Члена науково – методологічної Ради НААНУ, голова секції з питань організації діяльності центрів наукового забезпечення;

-         Члена Науково – технічної ради Мінагрополітики, секція  “Аграрна наука, освіта та сільськогосподарське дорадництво”;

-         Члена наглядової ради Таврійського державного агротехнологічного університету;

-         Члена спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01  ННЦ «Інститут аграрної економіки»;

-         Члена спеціалізованої вченої ради Д.26.256.01 ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» НАНУ;

-         Члена редакційної колегії  Міжнародного науково - виробничого журналу «Економіка АПК».

 

         Члена спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01  ННЦ «Інститут аграрної економіки»;

-         Члена спеціалізованої вченої ради Д.26.256.01 ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку» НАНУ;

-         Члена редакційної колегії  Міжнародного науково - виробничого журналу «Економіка АПК».