Поради 34 фінал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для завантаження натисніть на зображення

вісник 33

Для завантаження натисніть на зображення

вісник титулка 32

 

Щоб завантажити вісник натисніть на зображення

вісник 31 банер

 

Зміст

Програма науково-практичної конференції «Проблеми розвитку сільського підприємництва – інформаційне забезпечення та дерегуляція»  

Резолюція науково-практичної конференції «Проблеми розвитку сільського
підприємництва – інформаційне забезпечення та дерегуляція» 

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи в цифрах  

Дослідження проблем інформаційного забезпечення сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів 

Методичні рекомендації щодо інформаційного забезпечення процесів розвитку
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації 

Методичні рекомендації щодо поліпшення державної політики у сфері
інформаційного забезпечення процесів розвитку сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації

Ціни на ринку живої худоби «Чародій» 

ВІСНИК 30АНОНСИ
Конференція - «Інформаційне забезпечення сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації та МСБ - роль дорадчих служб: теорія, політика, практика»

ДІЯЛЬНІСТЬ НАСДСУ
Семінар з сільськогосподарської продукції рослинного походження та ім-
портних ЄС вимогам їжі нетваринного походження

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Сільські та сільськогосподарські консультаційні системи: кращі приклади і
досвід у Східному партнерстві
Форум Союзу Європейських аграрних академій
Розробляємо Єдину комплексну стратегію розвитку сільського господарс-
тва та сільських територій на 2015-2020 роки
Роль сільськогосподарської дорадчої діяльності в реалізації дорожньої кар-
ти реформ на селі -стратегії сталого розвитку «Україна—2020»

АКТУАЛЬНЕ
Чи збагатить бюджет податок на сільські вигрібні ями?
Депутат назвав ризики мораторію на продаж сільгоспземель
Україні терміново потрібні агрономи 
Ціну Землі визначатимуть за її окупністю 7-8 років
Що тривожить українських виробників молока? 
Проблеми у земельних відносинах заявникам допомагає вирішити урядова
«Гаряча лінія»
Верховна Рада може замінити тимчасовий мораторій постійною заборо-
ною на продаж сільгоспугідь
Фермерські господарства відтепер мають рівний доступ до державної підт-
римки
Мінагропрод хоче скоротити кількість дозвільних процедур для аграріїв

НОВІ ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу Укра-
їни (щодо оподаткування господарських (присадибних) будівель і спо-
руд)»
Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу Укра-
їни щодо створення справедливих умов для реалізації сільськогосподарсь-
кої продукції та підтримки безпосередніх сільськогосподарських товарови-
робників»
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про гуманітарну
допомогу» (щодо оперативності прийняття рішень)
Проект Закону України «Про аудиторську діяльність» 
Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо
оподаткування в агропромисловому комплексі)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо поліпшення бізнес-клімату в Україні)
Проект Закону про соціальні підприємства 37
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про карантин рос-
лин» (щодо зменшення адміністративного навантаження у сфері каранти-
ну рослин)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення порядку продажу права оренди на земельні ділянки
сільгосппризначення
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо укладання договору оренди (суборенди) землі) 

ДОРАДЧА КООПЕРАТИВНА ШКОЛА НАСДСУ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ КООПЕРАЦІЮ» (ПРОДОВЖЕННЯ)

ЦІНОВА ІНФОРМАЦІЯ
ЦІНИ НА РИНКУ ЖИВОЇ ХУДОБИ «ЧАРОДІЙ»
Фрукти. Ціни на оптових ринках України 
Зернові, борошно, цукор. Ціни на оптових ринках України 
Овочі. Ціни на оптових ринках України 

ГРАНТИ 

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСОПДАРСЬКИХ ДО-
РАДЧИХ СЛУЖБ УКРАЇНИ / National Association of Agricultural Advisory
Services of Ukraine

 

                                                        

Поради від доради обкладинкаАНОНСИ
Умови вступу до магістратури за спеціальністю «ДОРАДНИЦТВО»
ЗАПРОШУЄМО ДО ОБГОВОРЕННЯ: Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки
Про кращі практики європейського дорадництва говоритимуть у Ризі
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Сельские и сельскохозяйственные консультационные системы: лучшие примеры и опыт в Восточном партнерстве»
ДІЯЛЬНІСТЬ НАСДСУ
Круглий стіл «Наукове забезпечення розвитку аграрного виробництва у фермерських та особистих селянських господарствах»
Форум «Продовольча стратегія—Ініціатива 2015»
Навчальні курси «Фандрейзинг. Як працювати з донорськими організаціями»
Загальні збори Національної академії аграрних наук України
Обговорюємо разом з фермерами
Дорога до кріпацтва
АКТУАЛЬНЕ
Порошенко підписав закон щодо спрощення умов ведення бізнесу
Мінімальний строк оренди землі: панацея, справедливість?
Живете в селі і хочете субсидію? Ідіть у сільраду і шукайте уповноваженого
КУДИ ПІТИ ВЧИТИСЯ
Уманський національний університет садівництва
Безкоштовне навчання зі спеціальності „Агрономія”
СІМЕЙНІ ФЕРМИ
Сімейні ферми: час для дискусій завершився
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств
НОВІ ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо децентралізації повноважень із розпорядження землями
Проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних торгів
Проект Закону України «Про внесення зміни до Розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (щодо заборони відчуження земель, розташованих за межами населених пунктів»)
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення та функціонування індустріальних парків
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі місцевого самоврядування при розпорядженні землями державної власності
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації в сфері земельних відносин
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про пенсійне забезпечення» (щодо відновлення права отримання пенсії працівникам, яким вона призначається на пільгових умовах).
Проект Закону про внесення змін до статті 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (щодо врегулювання підстав скасування державної реєстрації земельної ділянки за рішенням суду).
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення розробки проектів землеустрою, що забезпечують підвищення ефективності управління плануванням розвитку землекористування територіальними громадами на території сільських (селищних, міських рад
Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо кримінально-правової охорони земель водного фонду)
ДОРАДЧА КООПЕРАТИВНА ШКОЛА НАСДСУ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ КООПЕРАЦІЮ» (ПРОДОВЖЕННЯ)
Остап Вишня про кооперацію
Методичні рекомендації з організації заготівельно-збутових послуг сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами: бухгалтерський облік, оподаткування та деякі правові аспекти
ЦІНОВА ІНФОРМАЦІЯ
ЦІНИ НА РИНКУ ЖИВОЇ ХУДОБИ «ЧАРОДІЙ»
Фрукти. Ціни на оптових ринках України
Зернові, борошно, цукор. Ціни на оптових ринках України
Овочі. Ціни на оптових ринках України
ГРАНТИ
НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСОПДАРСЬКИХ ДОРАДЧИХ СЛУЖБ УКРАЇНИ / National Association of Agricultural Advisory Services of Ukraine

поради від доради титулка 28АКТУАЛЬНЕ
Калінчик М.В. Варіанти інтегрування та громадські обговорення як останній захід щодо можливого відродження економіки у сільській місцевості

НОВІ ЗАКОНОПРОЕКТИ
-Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо державної реєстрації речових прав на земельну ділян-ку)
-Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів державної та комунальної форм власності за погодженням територіальних громад)
-Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо відшкодування ПДВ при експорті сільгосппродукції)
-Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо можливості здешевлення харчових продуктів)
-Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо вдосконалення оподаткування податком на додану вартість сільгосппродукції, яка виробляється особистими селянськими госпо-дарствами та реалізується через обслуговуючі кооперативи)
-Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо визнання продукції льонарства та коноплярства сільгосптова-рами)
-Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких норм стосовно сільгосптоваровиробників
-Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про нотарі-ат" щодо спрощення видачі свідоцтв про право на спадщину на об'єк-ти нерухомого майна розташованих на територіях сільських рад закін-чених будівництвом до 05.08.1992 року
-Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оптимізації бази оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи)
-Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм стосовно сільгосптова-ровиробників
-Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих аспектів мобілізації та забезпечення економіч-ної стійкості підприємств реального сектору економіки
-Проект Закону про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (щодо гарантій для осіб, які працюють у сільському господарстві)

КООПЕРАТИВНІ СТОРІНКИ
ІV всеукраїнські громадські кооперативні слухання
Резолюція Всеукраїнських IV громадських слухань на тему: «Кооперація – як умова інтеграції фермерського господарства, особи-стого селянського господарства до Європейського ринку»
ІІІ-й з'їзд ССУСОКУ
Вивчаємо досвід сільськогосподарської кооперації у Парагваї

ОРГАНІЗАЦІЇ АПК. ДОВІДНИК
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Комітет ВР України з питань аграрної політики і земельних відно-син
Аграрні наукові заклади
Аграрні навчальні заклади

ЦІНОВИЙ МОНІТОРИНГ
Ціни на ринку живої худоби «Чародій»
Фрукти. Ціни на оптових ринках України
Зернові, борошно, цукор. Ціни на оптових ринках України
Овочі. Ціни на оптових ринках України

 

ЗАВАНТАЖИТИ ВІСНИК

поради від доради 27.1

 

МОЛОДЬ І КООПЕРАЦІЯ
Рух дивиться на майбутнє через молодих іноваторів
Міжнародний кооперативний альянс і молодь
Послание по случаю Международного дня коперативов


АКТУАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Корінець Р.Я., Рибак Я.Я. Оцінка перспектив залучення
молоді до сільськогосподарської обслуговуючої кооперації


КООПЕРАЦІЯ В СВІТІ
Youth: the future of agricultural cooperatives

 

ЗАВАНТАЖИТИ ВІСНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

вісник 26

ВІТАННЯ
АНОНСИ
Науково-практичний семінар “Створення сімейних кролеферм”
Продовольча Стратегія - Ініціатива 2015—Форум для продовольчого бізне-су України
АГРАРНІ НОВИНИ
Фермери України обрали нового керманича
Законодавче врегулювання діяльності сімейних фермерських господарств
Оновлення міжнародної системи сільськогосподарських дорадчих служб
Сертифікація як перепустка на євроринок. Навчання НАССР та Global GAP
АКТУАЛЬНЕ
Суспільний запит на аграрні реформи
Стефан Вербунт: Земельна реформа потребує чіткого бачення та плану дій
Новорічні побоювання українських тваринників
Заборону на подвірний забій тварин можуть відкласти до 2017 року
ДОРАДЧА КООПЕРАТИВНА ШКОЛА НАСДСУ
Підготовка місцевих кооперативних інструкторів у Полтавській області
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ КООПЕРАЦІЮ» (ПРОДОВЖЕННЯ)
ЦІНОВА ІНФОРМАЦІЯ
Ціни на ринку живої худоби «Чародій» станом на 12 грудня 2014 року
Ціни на оптових ринках України станом на 12 грудня 2014 року (овочі)
Ціни на оптових ринках України станом на 12 грудня 2014 року (фрукти)
Ціни на оптових ринках України станом на 12 грудня 2014 року (крупи)
СТАТТЯ ВИПУСКУ
Корінець Р.Я.Дорадчі служби на шляху євроінтеграції: як досягти змін
Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України/
National Association of Agricultural Advisory Services of Ukraine

 

ЗАВАНТАЖИТИ ВІСНИК

Поради 25

ВІТАННЯ АГРАРІЯМ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ОБСЛУГОВУЮЧА КООПЕРАЦІЯ
Ще раз про сільськогосподарську обслуговуючу кооперацію
Що таке сільськогосподарський обслуговуючий кооператив? Для чого він ство-рюється?
Організаційно-економічні основи функціонування сільськогосподарських. обслу-говуючих кооперативів.
Підготовка регіональних та місцевих кооперативних інструкторів
Про проведення семінар-тренінг для кооперативних інструкторів у м. Черкаси
Про проведення семінар-тренінг для кооперативних інструкторів у м. Кіровограді
Про проведення семінар-тренінг для кооперативних інструкторів у м. Івано-Франківську

АКТУАЛЬНЕ
ЩОДО ЧЛЕНСТВА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИ-РОБНИЧИХ КООПЕРАТИВАХ
«СЕЛЯНСЬКИЙ МАЙДАН» ПРОПОНУЄ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ НОВОЇ АГРАР-НОЇ ПОЛІТИКИ З ЇЇ КАДРОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
В Україні стартувала Програма партнерства, яка сприятиме доступу малих сільго-спвиробників до кредитів на розвиток господарств
Як створити умови, щоб український селянин торгував у Європі?
Українські земельні відносини крізь призму американського досвіду
Анрі Барнабо: «Органічне землеробство може стати цікавим для невеличких фер-мерських господарств».
Чи знайдеться в Агростраховому пулі місце для агрострахування?

ДОРАДЧА КООПЕРАТИВНА ШКОЛА НАСДСУ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СІЛЬСЬ-КОГОСПОДАРСЬКУ КООПЕРАЦІЮ

ЦІНОВА ІНФОРМАЦІЯ
Ціни на ринку живої худоби «Чародій» станом на 24 травня 2014 року
Ціни на оптових ринках України станом на 2014 року (овочі)
Ціни на оптових ринках України станом на 2014 року (фрукти)
Ціни на оптових ринках України станом на 2014 року (крупи)
Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України/
National Association of Agricultural Advisory Services of Ukraine

ЗАВАНТАЖИТИ ВІСНИК

поради 24

СІМЕЙНЕ ФЕРМЕРСТВО
Что такое семейное фермерское хозяйство?
Международный год семейных фермерских хозяйств (МГСФХ)
Цели и направления действий.
Четыре ключевые цели международного года
Три глобальных направления мероприятий международного года
Генеральный план
Главные тезисы
МГСФХ – платформа для политического диалога

СІМЕЙНЕ ФЕРМЕРСТВО В УКРАЇНІ
Фермерство як вид малого бізнесу і форма ведення господарства на селі
Як забезпечити розвиток сімейного фермерства?
Сімейні ферми – головні виробники картоплі, овочів, фруктів та м’яса, що не мають статусу сільськогосподарського виробника, а відтак, позбавлені можливості розвиватися
Николай Гриценко : «Отсутствие в Украине семейных фермерських хзяйств—это исключительно наш феномен»
Олена Бородіна, Ігор Прокопа «Сімейні фермерські господарства: проблеми формалізації»
Відкриття перших сімейних ферм у Запорізькій області

АКТУАЛЬНЕ
Земельна реформа: як не протиставити орендаря орендодавцю?
Ірина Головко «Агрострахування-2014: де ми перебуваємо і що нам робити?»

ДОРАДЧА КООПЕРАТИВНА ШКОЛА НАСДСУ
Ірина Іващенко, Олена Павлюк «ПОІНФОРМОВАНІСТЬ ЖІНОК ЯК УМОВА ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ СЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВАХ»
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ КООПЕРАЦІЮ» (ПРОДОВЖЕННЯ)

ЦІНОВА ІНФОРМАЦІЯ
Ціни на ринку живої худоби «Чародій» станом на 24 травня 2014 року
Ціни на оптових ринках України станом на 2014 року (овочі)
Ціни на оптових ринках України станом на 2014 року (фрукти)
Ціни на оптових ринках України станом на 2014 року (крупи)
Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України/
National Association of Agricultural Advisory Services of Ukraine

 

ЗАВАНТАЖИТИ

 

 

поради 23АНОНСИ
Семінари-тренінги для місцевих кооперативних інструкторів
Кооперативи мають шанс отримати додаткове фінансування
Інноваційне дорадництво на шляху до євроінтеграції
Сільськогосподарська кооперація:німецький досвід для України
ХII Міжнародний конгрес спеціалістів ветеринарної медицини
Міжнародна виставки «ІнтерАГРО—2014»

АКТУАЛЬНЕ
Підписаний Закон про введення обов’язкової ідентифікації та реєстрації всіх сільськогосподарських тварин
Президент підписав Закон щодо вдосконалення безпечності та якості харчових продуктів
Україна впевнено наближається до європейських стандартів у питаннях продовольчої безпеки
Украинское мясо и молоко будут проверять еврокомисcары
Україна орієнтується на ринки ЄС, Китаю і Азії
Коли скоротять податкові пільги українським аграріям
«АгроІнвест» пропонує вдосконалити орендні відносини в земельній сфері
Знову про державні дотації. Або чого хочуть виробники і переробники молока?
Разрешено переводить садовые и дачные дома в жилые

ДІЯЛЬНІСТЬ НАСДСУ
Щодо правового врегулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств
Участь у роботі Позачергових зборів сільських і селищних голів та депутатів відповідних рад.
Українська делегація на Форумі ФАО «Сільськогосподарські сімейні
підприємства по всьому світу - бачення, виклики та перспективи»
Участь у заходах XVII сільськогосподарської виставки «Фермер України – 2014»
Участь у церемонії завершення будівництва молокопереробного цеху СОК «Іванковецький Світанок»
Підведення підсумків конкурсу
Участь у навчальних курсах
Участь у Форумі ФАО
Знайомимось з Європейським досвідом ведення господарства
Підготовка місцевих кооперативних інструкторів
Підвищуємо кваліфікацію дорадників і експертів-дорадників

ОВОЧІВНИЦТВО СЬОГОДНІ
Коли українська плодоовочева продукція облаштується на ринку ЄС?

СІМЕЙНІ ФЕРМИ В УКРАЇНІ
Р.Корінець. Сімейні ферми як об’єктивна необхідність

ДОРАДЧА КООПЕРАТИВНА ШКОЛА НАСДСУ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ КООПЕРАЦІЮ»

Завершено будівництво молокопереробного цеху в рамках проекту:
«Створення молочних ланцюгів доданої вартості»

ЦІНОВА ІНФОРМАЦІЯ
Ціни на ринку живої худоби «Чародій» станом на 29 вересня 2014 року 
Ціни на оптових ринках України станом на 19 вересня 2014 року (овочі) 
Ціни на оптових ринках України станом на 19 вересня 2014 року (фрукти) 
Ціни на оптових ринках України станом на 19 вересня 2014 року (крупи) 
Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України 

                                                                                      Завантажити вісник

 

поради від доради 22

 

Спеціальний молодіжний випуск.

В номері зібрано п'ять кращих робіт, що були представлені на VІII Всеукраїнському молодіжному конкурсі «НОВІТНІЙ ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ», який проводився 11 червня ц.р. Аналітичною агенцією "Українська марка".

 

Тематичним партнером цього конкурсу була Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України. Асоціацією започаткована номінація «Як зацікавити молодь жити і працювати у селі: інноваційні рішення» та встановлено грошову премію для переможця номінації.

 

Переможцем у номінації стала Книш Ольга, учениця 9 класу навчально-виховного комплексу «Луківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей». Керівник Міщук В. М., вчитель географії.

Всі роботи вражають своєю індивідуальністю, високим рівнем самосвідомості та цікавими ідеями, які пропонують у своїх роботах учасники конкурсу.

ЗАВАНТАЖИТИ "Поради від доради" №22

 

 

Поради від доради фото 21

 

АНОНСИ

 • Підготовка регіональних інструкторів у сфері сільськогосподарської обслу-говуючої кооперації
 • III Всеукраїнський аграрний форум

АКТУАЛЬНЕ

 • Парламентарі скасували плату за внесення відомостей до Державного зе-мельного кадастру
 • Верховная Рада Украины ліквідувала Державний земельний банк
 • 27 червня 2014 року Україна підписала асоціацію з ЄС
 • В Україні відмінено обов’язковий техогляд сільгосптехніки
 • Мінагропрод пропонує продовжити до 2018 року підтримку тваринницьких господарств за рахунок ПДВ переробників
 • В Україні розпочалося обговорення проекту Концепції розвитку агростра-хового ринку
 • Украинские животноводы готовятся к приезду европейских инспекторов
 • Яичная продукция "Авангарда" и "Овостар" уже в июле может попасть на европейский рынок
 • Украинские сельхозпроизводители могут увеличить свою выручку от экспо-рта в ЕС на 14,3%
 • Президент запроапонував заснувати орден Героїв Небесної Сотні

ДІЯЛЬНІСТЬ НАСДСУ

 • Круглий стіл «Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних процесів в Україні»
 • «Досвід розвитку фермерства в країнах Євросоюзу та можливості його за-стосування в Україні».
 • Підвищення кваліфікації фахівців з менеджменту в аквакультурі
 • Фінансові інструменти та технічні рішення ресурсоефективного та
 • чистого виробництва (РЕЧВ) для підприємств агропереробної галузі
 • Оголошення переможців конкурсу «Новітній інтелект України»
 • Малі сімейні ферми, - якими їм бути?
 • Підвищення доходів сільського населення шляхом розвитку малих сімейних ферм, об'єднаних в кооперативи. Економічна ефективність сімейних ферм - запорука розвитку аграрного сектору України
 • Вчимося у колег з Баварії
 • V Міжнародна конференція «ПОЄДНАННЯ НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИЧ-НОГО ВИРОБНИЦТВА І СПРАВЕДЛИВОГО ПРОДАЖУ ЯКІСНОЇ ОРГА-НІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ»
 • Вивчення Європейського досвіду щодо впровадження оцінки сільськогоспо-дарської продукції за географічним походженням.
 • Угода про асоціацію: можливості для українського бізнесу
 • Особливості регулювання земельних відносин в Німеччині
 • Участь у навчальних курсах Проекту USAID АгроІнвест.

СІМЕЙНЕ ФЕРМЕРСТВО

 • Фермерство в Україні може перетворитися на сімейний бізнес

ДОРАДЧА КООПЕРАТИВНА ШКОЛА НАСДСУ

 • «Органіки» починають дружити з кооператорами
 • НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ КООПЕРАЦІЮ»

ЦІНОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Ціни на ринку живої худоби «Чародій» станом на 24 травня 2014 року
 • Ціни на оптових ринках України станом на 16 травня 2014 року (овочі)
 • Ціни на оптових ринках України станом на 16 травня 2014 року (фрукти)
 • Ціни на оптових ринках України станом на 16 травня 2014 року (крупи)
 • Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб Украї

National Association of Agricultural Advisory Services of Ukraine

Adobe-PDFЗавантажити

 

Безымянный
 • АНОНСИ
 • Круглий стіл «РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В СИСТЕМІ ЄВРОІН-ТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ»
 • XXVI Міжнародна агропромислова виставка «АГРО-2014»
 • IV научно-практическая международная конференция «Опыт возделывания традиционных и новых зернобобовых культур»
 • V Міжнародна конференція «ПОЄДНАННЯ НАУКИ, ОСВІТИ, ПРАКТИЧ-НОГО ВИРОБНИЦТВА І СПРАВЕДЛИВОГО ПРОДАЖУ ЯКІСНОЇ ОРГА-НІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ»
 • Форум «Эффективность использования точного земледелия в Украине»
 • Всеукраинский день молодого агронома на Полтавщине
 • Всеукраинский день молодого агронома на Тернопольщине
 • Агрошкола: Управління якістю картоплі
 • Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності
 • АКТУАЛЬНЕ
 • Вступив у силу Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характе-ру» № 1193-VII.
 • «Огляд аграрної політики»
 • Марія Ярошко. Дерегуляція—інструмент боротьби з корупцією або втрата державного контролю
 • Кабмин принял решение о создании Единых центров предоставления адми-нуслуг
 • Аграрії просять ВР відхилити низку законопроектів
 • Мінагропрод пропонує нову методику оцінки землі
 • Що конкретно дає відкриття ринку ЄС українським виробникам
 • Спільне засідання Асоціації фермерів та приватних землевласників
 • Луганської області та Громадської спілки «Громадський рух «Луганчани»
 • Пропозиції Аграрного Союзу України, щодо розвитку програми «Шкільне молоко» в Україні, як альтернативи закриттю ринків Росії для стабілізації внутрішніх цін
 • ДІЯЛЬНІСТЬ НАСДСУ
 • Відзнака для НАСДСУ
 • НАСДСУ на Українському радіо
 • Роль дорадчих служб у розвитку фермерських господарств
 • А чи потрібно взагалі державна реєстрація договорів оренди земельних діля-нок?
 • НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ
 • Як допомогти новим сільським поселенцям?
 • Яким має бути сімейне фермерське господарство?
 • Засідання Громадської Ради при Міністерства аграрної політики і продово-льства України
 • Сільськогосподарське дорадництво та його можливості для розвитку рибни-цтва
 • Круглий стіл «Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
 • органічної продукції»
 • Семінар-практикум: «Попередження порушень, передбачених Ст. 15-1 Зако-ну України «Про захист від недобросовісної конкуренції»
 • Органічний ярмарок Open Air Organic Fair
 • ТАК ПРАЦЮЮТЬ ФЕРМЕРИ
 • На Львівщині запрацював перший завод з виробництва біодизелю
 • ДОРАДЧА КООПЕРАТИВНА ШКОЛА НАСДСУ
 • ЩОДО ЧЛЕНСТВА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВАХ
 • НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ КООПЕРАЦІЮ»
 • Р.Корінець. Проблеми інформаційного забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (за результатами опитування малих та серед-ніх сільськогосподарських товаровиробників, представників органів влади)
 • ПРАВОВИЙ ПОРАДНИК
 • Алла Кальніченко: ПРО ЗАБУДОВУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
 • Алла Кальніченко: ЯК СТВОРИТИ ГРОМАДСЬКЕ ПАСОВИЩЕ
 • ЛІДЕРИ
 • Названы шесть лучших рынков в Украине
 • ЦІНОВА ІНФОРМАЦІЯ
 • Ціни на ринку живої худоби «Чародій» станом на 24 травня 2014 року
 • Ціни на оптових ринках України станом на 16 травня 2014 року (овочі)
 • Ціни на оптових ринках України станом на 16 травня 2014 року (фрукти)
 • Ціни на оптових ринках України станом на 16 травня 2014 року (крупи)
 • Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України/National Association of Agricultural Advisory Services of Ukraine

 

Adobe-PDFЗавантажити

 

 

 

АНОНСИ

 • Міжнародна агропромислова виставка «АГРО-2014»
 • П'ята Міжнародна конференція «Розвиток органічного сектору в Центральній/Східній Європі та країнах Центральної Азії»
 • 4-й модуль АгроШколи УКАБ "Управління молочним бізнесом" - "Корми та кормовиробництво. Нормована годівля корів. Програми моделювання раціонів"

 ДІЯЛЬНІСТЬ НАСДСУ

 • Завершено дослідження «Проблеми інформаційного забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів»
 • Сторінка НАСДСУ в YouTube поповнилася новим фільмом «Оптимальні технології заготівлі кормів»
 • Потреба та можливості пошуку нових ринків збуту української сільськогосподарської продукції
 • Засідання круглого столу «Галузеві Правила професійної етики як спосіб підвищення ефективності функціонування ринків»
 • Президента НАСДСУ Романа Корінця обрано заступником голови Комісії з питань розвитку сільських територій
 • Засідання Комісії з питань розвитку аграрного та харчового ринків
 • Робоча група з реформування системи управління АПК
 • Всеукраїнський аграрний форум-2014
 • Семінар 1С від компанії «Впроваджувальний центр А4»
 • Круглий стіл "Сівозміна в Законі і на полі: як гарантувати права та обов'язки сільгоспвиробників?"
 • Науково-методологічний семінар «Методологічний аспект зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектору в нових умовах міжнародної інтеграції України».
 • Засідання робочої групи з питання створення сприятливих умов для розвитку сімейних ферм
 • Аграрний сектор у програмах кандидатів на пост Президенти України
 • Зустріч з представниками Агентства з управління водними та земельними ресурсами Міністерства економіки та сільського господарства Нідерландів
 • Польський досвід українським аграріям

ЦІНОВА ІНФОРМАЦІЯ 

 •  Ціни на ринку живої худоби «Чародій» станом на 24 квітня 2014 року
 • Ціна на оптових ринках України станом на 18 квітня 2014 року

 

 

 

 Безымянный.jpg                    

 

                                 Adobe-PDF

                                   Завантажити

 

 

 

 

АНОНСИ
• Международная специализированная выставка «МаслоЖировая Индустрия 2014»
• Сад.Огород.Урожай-2014
• «GREENEXPO | Alternative Energy»
ПОРТРЕТИ ДОРАДЧИХ СЛУЖБ
• Інформаційно-консультаційний центр «Агро-Таврія»
• Полтавськаобласнагромадськаорганізація «Офіційнасільськогосподарськадорадча служба»(ПОГО «ОСДС»)
ДІЯЛЬНІСТЬ НАСДСУ
• ЗасіданняКомітетупідприємців АПК при ТТП України
• IV МіжнароднийАгроІнвест Форум ZIIF
• Тренінг:«Бюджетнийпроцес в Україні»
• ЗустрічміністраІгоряШвайки з фермерами
ГРАНТИ, КОНКУРСИ, СТИПЕНДІЇ
• «Всесвітністудії»: прийом заявок на отриманнягрантів на навчання в кращихуніверситетахсвіту
• Мікрофінансування для українських НУО абомісцевихорганіввлади
• Проект «Громадянськапросвіта для успішноїгромади»
ДОРАДЧА КООПЕРАТИВНА ШКОЛА НАСДСУ
• Етапистворення кооперативу
• Пантелеймоненко А. НЕПРИБУТКОВА ПРИРОДА КООПЕРАТИВІВ У ПРАЦЯХ ВЧЕНИХ-ЕКОНОМІСТІВ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
• Мітягін А. Перспективирозвиткусільськогосподарськоїобслуговуючоїкооперації в Україні
• Анкета
• Науково-практичнийкоментардо закону України «Про сільськогосподарськукооперацію»
МАРКЕТИНГОВІ ПОРАДИ
• Цінана ринку живоїхудоби «Чародій»
• Цінанаоптових ринках України станом на 21 березня 2014 року
НаціональнаасоціаціясільськогосподарськихдорадчихслужбУкраїни / National Association of Agricultural Advisory Services of Ukraine


 

 

 Bulletin-NAAASU 018

Завантажити

 

Детальніше: Вісник НАСДСУ "Поради від доради", випуск 18 (2)

ХТО ПРИЙШОВ
Ігор Швайка - міністр аграрної політики та продовольства України

АНОНСИ 
•Україна аграрна – 2014
•Інноваційні напрями професійної підготовки дорадників України
•IV Международный АгроИнвест Форум
•VII спеціалізована виставка «АгроТехніка-2014»
•Виставка «АгроТехСервіс-2014»
•International Cash Crop Forum 2014
•200 років від Дня народження Кобзаря
•8 березня - День землевпорядника України
•Х Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів «Агропромислове виробництво України – стан та перспективи розвитку»

ДІЯЛЬНІСТЬ НАСДСУ
•Тренінг "Цифрова журналістика. Продюсування мультимедійного контенту"
•Круглий стіл "Сертифікація сільськогосподарських Дорадників та експертів-дорадників: нові підходи, теорія і практика"
•24 з’їзд АФЗУ
•Засідання науково-методичної комісії Мінагрополітики з розвитку сільських територій та дорадництва
•Фільм "Просування системи дорадництва до сільськогосподарських виробників"
•Дорадництво і місцеві органи влади

ГРАНТИ, КОНКУРСИ, СТИПЕНДІЇ
•Конкурс локальних ініціатив з просування європейських цінностей
•ALDA пропонує стипендії для студентів та дослідників
•Конкурс на участь у програмі Коледжу імені Карла Фрідріха Гьорделера з питань належного врядування

АКТУАЛЬНА ТЕМА
•Назаренко М. Як допомогти українським фермерам розрубати гордіїв вузол проблем та за-безпечити продовольчу безпеку країни

ДОРАДЧА КООПЕРАТИВНА ШКОЛА НАСДСУ
•Мітягін А.О. Розпочинаємо заняття у Дорадчій кооперативній школі НАСДСУ
•Рижик І.О. Особливості функціонування кооперативів молочного напряму в кооперативних системах країн Європейського Союзу
•Васильків В. Боринський «Вулкан» - позитивний імпульс для розвитку територіальних гро-мад
•Прусак В. Кооператив «Вулкан»: від родини до родини
•Бориня – селище в Карпатах
•Блайх Е. Кооперація дозволяє зробити малий і середній бізнес успішним
•Корінець Р.Я. Щоб кожна людина з народу могла мати користь
•Колонка з продовженням: Науково-практичний коментар до Закону України «Про сільсько-господарську кооперацію»

МАРКЕТИНЕГОВІ ПОРАДИ
•Ціна на ринку живої худоби «Чародій»
•Ціна на оптових ринках України станом на 21 лютого 2014 року
Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України/National Association of Agricultural Advisory Services of Ukraine


 

 Bulletin-NAAASU 017

Завантажити

 

Детальніше: Вісник НАСДСУ "Поради від доради", випуск 17

АКТУАЛЬНЕ  
•Загальна декларацiя прав людини
•Про Загальну декларацію прав людини
•День прав людини
•Аграрні видатки Дербюджету – 2014

АНОНСИ 
•Кооперативний коментар
•Зернові технології 2014
•AGRO ANIMAL SHOW
•Фрукти. Овочі. Логістика - 2014
•Що буде на виставках

ДОРАДЧІ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
•Волинська сільськогосподарська дорадча служба: штрихи до портрета

ГРАНТИ, КОНКУРСИ, СТИПЕНДІЇ
•Конкурс малих грантів 2014 від представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Києві
•Програма підтримки проектів зі збереження історичної пам’яті 2014
•Конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ - 2014
•Проведення навчальних курсів з розбудови організаційної спроможності галузевих асоціацій та громадських організацій агропромислового комплексу України

ДІЯЛЬНСТЬ НАСДС  
•Розширюємо партнерство
•У пошуку нових можливостей
•Збори аграрних журналістів
•Врегулювання діяльності господарств населення
•Зустріч у Держзембанку
•Про стан опрацювання проекту Концепції розвитку сільських територій
•Дорадники підвищують кваліфікацію
•Планується навчання лідерів організацій АПК
•Засідання Ради Аграрного союзу України
•Оцінка впливу діяльності ПРІК ПРООН
•На допомогу Волинському селянину
•Про комунальні дорадчі служби

ДОРАДНИЦТВО ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ
Омельченко О.А. 45 років осередку сільськогосподарського дорадництва в Бохухвалі, або Що потрібно виробникам в Україні
Киризюк С.В Виклики для системи надання консультаційних послуг в аграрному секторі в умовах євроінтеграційних перспектив України

МАРКЕТИНЕГОВІ ПОРАДИ  
•Ціна на ринку живої худоби «Чародій»
•Ціна на оптових ринках України станом на 24 січня 2014 року 

ПРАВОВІ ПОРАДИ
•Ярошко М. Права власності та користування: інвестицій вимагають прозорого регулювання

Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України/National Association of Agricultural Advisory Services of Ukraine

 

 

 

 

 Bulletin-NAAASU-016

Завантажити

 

Детальніше: Вісник НАСДСУ "Поради від доради", випуск 16

 

 

 

АКТУАЛЬНЕ        
•Чотири провідні всеукраїнські асоціації об’єднують зусилля з метою забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій

ДОРАДЧІ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
М’ятович Валерій. Викуповуючи майнові паї, сільгоспвиробники розв'язують собі руки

10 ВАЖЛИВИХ НОВИН
•В України збільшилося виробництво сільськогосподарської продукції
•Українці розпродують «готовий бізнес» в аграрному секторі
•Уряд вніс зміни до Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року
•У 2013 році виробництво валової продукції сільського господарства складе 250 млрд. грн.
•Ми відновлюємо підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом
•Більшість позицій щодо ЗВТ Мінагропрод погодив із Євросоюзом
•Петриківський розпис став одним зі світових брендів
•Уряд установив мінімальні ціни на цукор та цукрові буряки
•В Україні відбулося понад 68 тисяч ярмарків
•Як зареєструватися на сільськогосподарські ярмарки у Києві

АГРАРНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРО ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ
•Відкрите звернення громадських професійних організацій АПК України
•Аграрии за Евроинтеграцию
•Звернення Голови Асоціації оптових ринків сільськогосподарської продукції України
•НАСДСУ підтримує підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

ПРАВОВИЙ ОГЛЯД
•Перелік законодавчих актів у аграрній сфері, зареєстрованих у ВР України за період з 29.11.2013р по 06.12.2013 р.

ДІЯЛЬНІСТЬ НАСДСУ
•Як залучити інвестиції в аграрний сектор
•Про нове покоління політиків
•Ведення аграрного бізнесу в Україні: перспективи 2014 року29.11.2013 р.
•Засідання Робочої групи з економічного розвитку сільських громад
•Державно-приватне партнерство для розвитку аграрного сектору
•Продовжується розробка Концепції сталого розвитку сільських територій
•Зустріч із фахівцями Світового банку
•Зберегти український чорнозем
•Статут для виробничих кооперативів
•Дорадництво і сільські громади
•Засідання Секції Науково-експертної ради Мінагрополітики України

ГРАНТИ, КОНКУРСИ, СТИПЕНДІЇ
•Стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда

ПОРАДИ ДЛЯ ТВАРИННИКІВ
•Боремося з обезводненням організму телят

МАРКЕТИНЕГОВІ ПОРАДИ
•Ціна на ринку живої худоби «Чародій»

Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України/National Association of Agricultural Advisory Services of Ukraine

 

 

 

Bulletin-NAAASU-015

Завантажити

 

Детальніше: Вісник НАСДСУ "Поради від доради", випуск 15

 

 

 

АКТУАЛЬНЕ        
•Вернигора М. Сільськогосподарське дорадництво прокладає Україні шлях до Європи
•Тернівський Т. Настав час зробити ставку на розвиток сімейних фермерсь-ких господарств

 

АНОНСИ         
•Сприяння інвестиціям в аграрний сектор
•Становлення політиків нового покоління
•Лукіновські читання
•Місцевий розвиток, орієнтований на громаду
•Ведення агробізнесу в Україні: перспективи 2014 року
•Громадська залученість та управління:німецький досвід
•Події НААН у грудні 3013 року

ДІЯЛЬНІСТ НАСДСУ
•Дорадництво на ІІ Форумі з організаційного розвитку
•Дорадники вчаться фандрейзінгу
•Аспекти сільського розвитку
•Селяни мають більше знати про Європу
•Фільм “Польські яблука”
•Журналісти України знайомилися з роботою Полтавської дорадчої служби

ГРАНТИ, КОНКУРСИ, СТИПЕНДІЇ
•Конкурс мікрогрантів для організацій з Черкаської та Кіровоградсь-кої областей
•Голос спільноти”: підтримка аудіо-проектів про життя суспільних груп

ВЕТЕРИНАРНІ ПОРАДИ
•Сопільняк Л.М. Лікування маститу у кіз

ПРАВОВИЙ ОГЛЯД
•Перелік законодавчих актів в сфері аграрного сектору, прийнятих ВР Украї-ни на 3-й сесії VII скликання
•Перелік законодавчих актів в сфері аграрного сектору, зареєстрованих у ВР України 22-29 листопада 3013 року
•Перелік законопроектів в сфері аграрного сектору,що знаходяться на розгля-ді Комітету ВР України з питань аграрної політики і земельних відносин з підготовки яких Комітет визначено головним (станом на 29.11.2013 р.)

МАРКЕТИНГОВІ ПОРАДИ
•Ціна на ринку живої худоби «Чародій»

Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України/National Association of Agricultural Advisory Services of Ukraine

 

 

 

Bulletin-NAAASU 014
Завантажити

 

Детальніше: Вісник НАСДСУ "Поради від доради", випуск 14

 

 

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА         
•Привітання Президента України з Днем працівників сільського го-сподарства України
•Міжнародна конференція „ Оптимізація використання земельних ресурсів в агропромисловому виробництві України у контексті світових вимог стабільного розвитку ”
•Привітання Міністра аграрної політики та продовольства України з Днем працівників сільського господарства України
•Указ Президент України № 634/2013 “Про відзначення державни-ми нагородами України працівників агропромислового комплексу”

АНОНСИ
•Прес-тур на Полтавщину: знайомимось з роботою дорадчої служби
•ІІ Форум з організаційного розвитку
•Міжнародний форму «Регіональний розвиток та державна регіо-нальна політика в Україні»

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
•Проект Концепції розвитку сільських територій

АКТУАЛЬНА ТЕМА
•Осташко Т.О. , Можливості та застереження для сільського госпо-дарства України при створенні зон вільної торгівлі з ЄС
•Що таке “зона вільної торгівлі”
•Анотація основних розділів Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС
•Угода про Асоціацію між Україною та ЄС (витяг)
•Додаток XXXVII до Глави 17 “Сільське господарство та розвиток сільських територій” Розділу V «Економічне і галузеве співробіт-ництво»

ДІЯЛЬНІСТЬ НАСДСУ

МАРКЕТИНГОВІ ПОРАДИ
•Ціни на ринку живої худоби «Чародій»

Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України/National Association of Agricultural Advisory Services of Ukraine

Bulletin-NAAASU 013
Завантажити

 

Детальніше: Вісник НАСДСУ "Поради від доради", випуск 13

 

Прес-реліз
УКРАЇНІ ПОТРІБНІ ОБІЗНАНІ СЕЛЯНИ

Програма науково - практичної конференції «Сільськогосподарське дора-дництво: проблеми, стратегія та шляхи розвитку»

 • Лупенкко Ю.О. Тези виступу на відкритті науково - практичної конфе-ренції «Сільськогосподарське дорадництво: проблеми, стратегія та шляхи розвитку».
 • Блайх Ерік. Виступ на відкритті науково - практичної конференції «Сільськогосподарське дорадництво: проблеми, стратегія та шляхи розвитку».
 • Корінець Р.Я. Сільськогосподарське дорадництво України: проблеми, стратегія та шляхи розвитку.
 • Бородіна О.М. Сільськогосподарське дорадництво в контексті Європейської інтеграції України.
 • Паньків І.Я. Дорадництво як інструмент місцевого економічного розвитку.
 • Андрієнко С.М. Співпраця ПОСДС з органами виконавчої влади та міс-цевого самоврядування.
 • Ярошко М. С. Немецкий опыт организации консультационных служб в сельском хозяйстве.
 • Кальна-Дубінюк Т.П. Освіта в дорадництві.
 • Криворучко І.М. Аграрна наука та система дорадництва.
 • Кропивко М.Ф. Саморегулювання в громадських об’єднаннях і дорадництво.
 • Шпилюк Д.О. Роль регіональних навчально-практичних центрів розвитку сільських територій в інформаційному забезпеченні сільських громад.
 • Маслак О.М. Стан та перспективи реалізації стратегічної ініціативи «Рідне село» на Сумшині на період до 2015 року.
 • Терес В.М. Досвід розвитку обслуговуючої кооперації у співпраці з дорадчими службами.
 • Муляр О.А. Оцінка рівня поінформованості власників земельних ділянок щодо питань оренди землі.
 

 

 

 

Bulletin-NAAASU-012.jpg
Завантажити

 

Детальніше: Вісник НАСДСУ "Поради від доради", випуск 12

 

 

АНОНСИ         
•Науково-практична конференція “ Сільськогосподарське дорадництво: проблеми, стратегія та шляхи розвитку ”
•Міжнародна конференція „ Оптимізація використання земельних ресурсів в агропромисловому виробництві України у контексті світових вимог стабільного розвитку ”
•IV Український зерновий конгрес
•Овочі та фрукти України—2013
•Новітні технології у молочному козівництві та вівчарстві: ефективний бізнес
•Конференції (за інформацією Інституту аграрної економіки)

ГРАНТИ, КОНКУРСИ, СТИПЕНДІЇ
•Стажування працівників законодавчої влади
•Конкурс з розробки стратегічних планів для агенцій місцевого регіонального розвитку
•8-й щорічний конкурс стипендіальної програми «Завтра.UA»
•Розбудова сталої системи надання первинної правової допомоги
•Організаційний розвиток регіональних ОГС Харківської, Дніпропетровської та запорізької областей

МАРКЕТИНЕГОВІ ПОРАДИ
•Ціна на ринку живої худоби «Чародій»


ДІЯЛЬНІСТЬ НАСДСУ
•«Поради від Доради» на Polagra Food 2013
•Школа молодого дорадника у селі Пилипівка Фастівського району

 

 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ДОРАДНИЦТВО У СВІТІ      
•Казахстан: система распространения сельскохозяйственных знаний
•Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України/National Association of Agricultural Advisory Services of Ukraine

 

 

Bulletin-NAAASU-011
Завантажити

 

Детальніше: Вісник НАСДСУ "Поради від доради", випуск 11

 

АНОНСИ
• Сільськогосподарське дорадництво: проблеми, стратегія та шляхи розвитку
• Засідання Комітету підприємців АПК приТППУ
• Третій Міжнародний інвестиційний форум «Elisavetgrad Investment Day-2013»
• Кіровоград: АГРОЕКСПО-2013
• Перспективи орендного землекористування в АПК
• Східна Німеччина: зміна цільового призначення земель

АКТУАЛЬНЕ
• Як приватизувати та оформити земельну ділянку

ДІЯЛЬНІСТЬ НАСДСУ
• Новітній інтелект України
• Чи існує Центральна Європа
• Інформаційна сторінка НАСДСУ на Facebook
• Нові відеоматеріали на каналі НАСДСУ в Youtube
• Розробка національного проекту “Зелені ринки”

 

Завантажити

 

Детальніше: Вісник НАСДСУ "Поради від доради", випуск 10

 

АКТУАЛЬНЕ ДНЯ ЗНАНЬ
• Постанова Верховної Ради України “Про Рекомендації парламентських слухань на тему:
"Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання"
• Рекомендації парламентських слухань на тему:
"Освіта в сільській місцевості: кризові тенденції та шляхи їх подолання"
• Лист Центрального комітету працівників профспілки науки і освіти України
• "Школа виживання": професія вчителя в сільській школі
• Закон України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність”

АНОНСИ
• День поля у Німецькому аграрному центрі
• Актуальні проблеми використання земель сільськогосподарського призначення

ДІЯЛЬНІСТЬ НАСДСУ
• Херсон: про використання земель сільськогосподарського призначення
• Розвиток кооперативного руху в селах Чернігівщини

Завантажити

 

Детальніше: Вісник НАСДСУ "Поради від доради", випуск 9

 

 

АНОНСИ
• Стан та перспективи розвитку кооперативного руху на селі в Чернігівській області
• Розвиток облікової і фінансової складових економічної науки та практики
• Нові Вавилови, нові Квасницькі
• Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві
• Підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва
• Інноваційні технології для конкурентоспроможного аграрного виробництва

ДІЯЛЬНІСТЬ НАСДСУ
• Підвищення спроможності нових членів НАСДСУ
• Навчання кримських дорадників
• Проект нової Концепції розвитку сільських територій

 

 

Завантажити

 

Детальніше: Вісник НАСДСУ "Поради від доради", випуск 8

 

АКТУАЛЬНЕ:
• Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2013 рік

АНОАНСИ
• Волоський горіх. Перспективи розвитку в Україні
• Міжнародний фестиваль автентичної карпатської кухні "Смачний Спас 2013"
• Ефективний менеджмент волонтерських програм

ДІЯЛЬНІСТЬ НАСДСУ:
• Нагорода міністра віце-президенту НАСДСУ
• Подяка нашому Віснику
• Консервувальне оброблення ґрунту та пряма сівба
• Грузін Тетяна. Семінар дорадників Полтавщини
• Особливості технології вирощування картоплі

 

Завантажити

 

Детальніше: Вісник НАСДСУ "Поради від доради", випуск 7

АНОАНСИ ПОДІЙ: 
• Японський менеджмент на Сорочинському ярмарку
• Розвиток органічного ринку
• Кошти для розвитку кооперативів
• Підтримка асоціацій АПК
• Досвід Полтавщини з розвитку села
• Грецький горіх. Перспективи розвитку
• Перший міжнародний конкурс скрипалів Олега Криси

ДІЯЛЬНІСТЬ НАСДСУ: 
• Кредити, кредити...
• Вісник у кожне село
• Літня зустріч представників німецького та українського сільського господарства

Завантажити

 

Детальніше: Вісник НАСДСУ "Поради від доради", випуск 6

 

АНОНСИ ПОДІЙ:
• Семінар з питань вивчення європейського досвіду з метою реалізації державної політики щодо створення та
функціонування сільськогосподарських кооперативів
• Нова консультаційна програма Ефективне використання сучасної сільськогосподарської техніки

ДІЯЛЬНІСТЬ НАСДСУ: 
• Коментар до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»
• Портрет Львівської аграрної дорадчої служби Залеська Любов. Жовківські господарі відкрили на обійсті міні-ферму
• 49 жителів Львівщини почали агробізнес цього річ
• Магаляс Ульяна. Велике молоко малої ферми

 

 

Детальніше: Вісник НАСДСУ "Поради від доради", випуск 5

 

АКТУАЛЬНА ТЕМА: 

• Стратегія розвитку аграрного сектору економіки (на період до 2020
року)

АНОНСИ ПОДІЙ: 

• Громадська рада ПРИ МІНІСТЕРСТВІ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

• Відкриття проекту розвитку малого та середнього агробізнесу

 

 

Детальніше: Вісник НАСДСУ "Поради від доради", випуск 4

АКТУАЛЬНА ТЕМА: 
• Конвенція про права дитини
• Права дитини: правові акти

АНОНСИ ПОДІЙ: 
• XVI сільськогосподарська виставка "Фермер України -2013"
• Землі державної та комунальної власності-2013: відведення, приватизація, аукціони
• Конкурси

Детальніше: Вісник НАСДСУ "Поради від доради", випуск 3

 

СЛОВО ДО ЧИТАЧІВ: 
• Якщо ми йдемо у Європу

АКТУАЛЬНА ТЕМА: 
• Указ Президента України “Про День Європи”
• День Європи
• 10 рекомендацій як позбутися пострадянськості

АНОНСИ ПОДІЙ: 
• Конкурс кращих практик місцевого самоврядування – 2013
• Фінал Кубку Фермера
• XXV Міжнародна агропромислова виставка "АГРО -2013"


 

Детальніше: Вісник НАСДСУ "Поради від доради", випуск 2

АКТУАЛЬНО:

• Корінець Р.Я. Ціна доброї поради;

АНОНСИ ПОДІЙ:

• Семінар «Розвиток сільських територій – пріоритетне завдання державної аграрної політики. З досвіду діяльності міжрегіональних навчально-практичних центрів розвитку сільських територій ВНЗ Мінагрополітики України»;

• Семінар-тренінг «Актуальні проблеми використання земель сільськогосподарського призначення»;

• Міжнародний форум «Розвиток горіхового бізнесу в Україні»;

Детальніше: Вісник НАСДСУ "Поради від доради", випуск 1