Читаю, що Україні дорадчі служби чомусь розвиваються дуже повільно? Може це штучно створені служби і вони нікому не потрібні? Чи є такі служби в інших країнах? Наприклад у країнах Європейського Союзу, куди Україна планує вступати?

Дорадчі служби у різних формах існують у абсолютній більшості країн світу, в тому числі у всіх без винятку країнах Європи.
Більше того, в країнах Європейського Союзу їх створення є обов’язком держави.
У чи найважливіший із форм законодавства ЄС - Регламенті ЄС № 73/2009 Ради ЄС про заснування спільних правил для схем прямої підтримки фермерів в рамках Спільної сільськогосподарської політики і про заснування деяких схем підтримки для фермерів, що вносить зміни в Регламенті ЄС № 1290/2005, ЄС № 247/2006 , № ЄС 378/2007 та скасовує Регламент ЄС № 1782/2003 записано:
Для надання допомоги фермерам в цілях відповідності стандартам сучасного, високоякісного сільського господарства необхідно, щоб держави-члени ЄС продовжили використовувати всебічну систему консультування фермерів.
Система консультування фермерів повинна допомагати фермерам в отриманні більшої інформації про потоки матеріалів і процесах на фермах, що належать до екології, безпеки продуктів, здоров'ю та захист тварин без будь-якого впливу на їх зобов'язання виконання стандартів та їх відповідальність.
Держави-члени ЄС повинні мати систему консультування фермерів з земельних питань та з питань управління фермами, управління якою здійснюється одним або декількома призначеними органами або приватними організаціями.
Система консультування фермерів повинна відповідати, принаймні, законним вимогам управління і хорошим сільськогосподарським і екологічним умовам.
Фермери можуть брати участь у системі консультування фермерів на добровільній основі.
Держави-члени ЄС можуть визначити у відповідності з об'єктивними критеріями пріоритетні категорії фермерів, які мають доступ до системи консультування фермерів.
На жаль, на відміну від інших країн світу, дорадчі служби в Україні мають дуже мізерну державну підтримку, а більша частина населення не може платити за дорадчі послуги, оскільки живе на межі бідності.
Ми сподіваємося, що уряд перегляне свою позицію щодо дорадництва і українські фермери будуть мати такий же доступ до інформації про сучасні знання, сучасну практику ведення сільського господарства, як й їхні європейські колеги
Про діяльність дорадчих служб у країнах світу більш детальну інформацію Ви можете знайти на сторінках нашого Вісника «Поради від Доради», який Ви можете отримувати на свою електронну адресу зразу ж в день його виходу або прочитати трохи пізніше на нашому сайті.
Якщо Ви хочете почати знайомство з системою дорадництва, рекомендуємо почати із брошури Корінець Р.Я. Сільськогосподарське дорадництво: запитання та відповіді / Інститут сільського розвитку. – Київ, 2003. Її можна знайти на нашому сайті http://www.dorada.org.ua/files/Knygy_z_dorady/Silskohosopdarske%20counseling%20FAQ%20vidpovidi.pdf

Нова редакція закону про сільськогосподарську кооперацію зобов’язує кооперативи мати правила внутрішньогосподарської діяльності. Чому про якісь правила записано аж в законі? Невже це такий важливий документ

Дійсно, в Законі України «Про сільськогосподарську кооперацію записано:
правила внутрішньогосподарської діяльності кооперативу - нормативний документ, що встановлює вимоги до провадження господарської та іншої діяльності кооперативу відповідно до законодавства та статуту кооперативу;
Дійсно, на законодавчому рівні Правила внутрішньогосподарської діяльності вперше передбачено Законом України «Про сільськогосподарську кооперацію» в редакції Закону № 5495-VI від 20.11.2012 року як обов’язковий внутрішній локальний правовий акт сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу
Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу встановлюють механізми та способи реалізації положень статуту конкретного кооперативу з урахуванням особливостей його господарської діяльності.
Законодавством не передбачено хто і в якому порядку затверджує Правила внутрішньогосподарської діяльності кооперативу. Виходячи із контекстів Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», Закону України «Про кооперацію» та враховуючи, що такі Правила встановлюють механізм та способи реалізації положень статуту кооперативу, логічним є їхнє затвердження рішенням загальних зборів членів (зборів уповноважених ) кооперативу.
Більш детально про Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу – записано у статті 8 Закону, яка так і називається «Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу».
Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу є нормативним документом кооперативу, що встановлює механізм та способи реалізації положень статуту кооперативу з урахуванням особливостей його господарської діяльності.
Правила внутрішньогосподарської діяльності кооперативу як нормативний документ є похідним від статуту кооперативу: деталізує його положення, з урахуванням специфіки діяльності кооперативу.
Як і статут сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, правила внутрішньогосподарської діяльності обов’язкові для виконання всіма членами кооперативу, однак їхньою характерною особливістю є мобільність: Правила внутрішньогосподарської діяльності приймаються загальними зборами членів кооперативу, однак не потребують державної реєстрації на відміну від статуту кооперативу.
Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу повинні містити такі відомості:
порядок організації надання послуг членам кооперативу відповідно до переліку видів його діяльності, визначеного статутом;
вимоги стосовно документального оформлення зобов’язань членів кооперативу перед кооперативом щодо участі у його господарській діяльності;
механізм визначення розміру додаткового паю кожного члена кооперативу та його сплати, загальної частки пайових внесків асоційованих членів у пайовому фонді кооперативу, розміру та нарахування кооперативних виплат у розрізі видів діяльності кооперативу;
вимоги щодо ціноутворення та фінансових відносин.
Зазначені правила можуть містити й інші пов’язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать вимогам законодавства.
Тобто, Закон визначає перелік обов’язкових відомостей, які повинні міститися в Правилах внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.
Водночас законодавець, виходячи із того, що сфери діяльності та особливості діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є надзвичайно різноманітними, надає можливість таким кооперативам самостійно включати до зазначених правил додаткові положення, що сприятимуть більш ефективній організації діяльності кооперативу. Наприклад, обов’язковість Договору про участь у господарській діяльності кооперативу.
Однак у будь-якому випадку положення Правил не можуть суперечити законам України, нормативно-правових актам та статуту кооперативу.
Примірні правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.
Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики є на теперішній час Міністерство аграрної політики та продовольства України, що діє на підставі Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердженого указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500/2011.
Примірні правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу розробляються Міністерством аграрної політики та продовольства України та , сподіваємося, найближчим часом будуть затверджені Міністерством.

Чи треба фермеру за дорадчі послуги платити?

І так і ні!
Якщо це соціально спрямовані дорадчі послуги - послуги, що надаються дорадчими службами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; то селянин, фермер не платить за такі послуги.
В Законі України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» записано
соціально спрямовані дорадчі послуги - послуги, що надаються суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільському населенню за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
Соціально спрямовані дорадчі послуги, що надаються за рахунок коштів Державного бюджету України і місцевих бюджетів, щорічно визначаються державною цільовою програмою сільськогосподарської дорадчої діяльності в межах видатків центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сільського господарства, та місцевими програмами соціально-економічного розвитку.
Органи місцевого самоврядування можуть визначати додаткові соціально спрямовані дорадчі послуги, які надаються за рахунок коштів місцевих бюджетів, відповідно до місцевих програм соціально-економічного розвитку.
Надання дорадчих послуг, які не передбачені державною цільовою програмою сільськогосподарської дорадчої діяльності, здійснюється за рахунок їх замовників.
Таким чином, якщо держава визначила якісь послуги як соціально спрямовані, передбачила кошти у бюджетах – державному чи місцевих, то фермер за такі послуги не платить. За все інше треба платити, оскільки дорадча служба є юридичною особою, якій треба платити зарплату працівника, податки, оплачувати оренду приміщення, комунальні послуги, зв'язок тощо.
У більшості країн світу фермер мало і рідко платить за дорачі послуги, оскільки перелік послуг, за які платить держава є доволі значним.

Чув, що в Україні є організація, яка роздає селянам молодих телят на вирощування. Де можна отримати такий молодняк?

Таким видом діяльності займається Міжнародна Благодійна Організація “Добробут громад” (колишня назва – МБФ "Хайфер Проджект Інтернешенл") - неурядова неприбуткова благодійна організація, що працює з сільськими громадами для покращення добробуту родин, піклуючись про довкілля, шляхом надання допомоги у вигляді тварин, рослин, знань, навичок, а також інших ресурсів бідним родинам для того, щоб допомогти їм відчути впевненість у своїх силах.
На сайті цієї організації http://www.heifer.org.ua Ви знайдете більш детальні інформацію.

Ми хочемо створити у селі сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, але маємо мало власних коштів на його розвиток. Чи є якісь прогами на підтримку таких кооперативів?

Так, є державна підтримка. З цих питань Ви можете отримати детальну інформацію в Мінагрополітики у Відділі розвитку сільськогосподарської кооперації та підприємництва Департамент науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій телефоном 044-278-56-10 або електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
Надають таку підтримку й проекти міжнародної технічної допомоги. Наприклад, проект Агентства США з міжнародного розвитку. Детальніше тут http://www.agroinvest.org.ua.