Дорадчі служби у різних формах існують у абсолютній більшості країн світу, в тому числі у всіх без винятку країнах Європи.

Більше того, в країнах Європейського Союзу їх створення є обов’язком держави.

У чи найважливіший із форм законодавства ЄС - Регламенті ЄС № 73/2009 Ради ЄС про заснування спільних правил для схем прямої підтримки фермерів в рамках Спільної сільськогосподарської політики і про заснування деяких схем підтримки для фермерів, що вносить зміни в Регламенті ЄС № 1290/2005, ЄС № 247/2006 , № ЄС 378/2007 та скасовує Регламент ЄС № 1782/2003 записано:
Для надання допомоги фермерам в цілях відповідності стандартам сучасного, високоякісного сільського господарства необхідно, щоб держави-члени ЄС продовжили використовувати всебічну систему консультування фермерів.

Система консультування фермерів повинна допомагати фермерам в отриманні більшої інформації про потоки матеріалів і процесах на фермах, що належать до екології, безпеки продуктів, здоров'ю та захист тварин без будь-якого впливу на їх зобов'язання виконання стандартів та їх відповідальність.

Держави-члени ЄС повинні мати систему консультування фермерів з земельних питань та з питань управління фермами, управління якою здійснюється одним або декількома призначеними органами або приватними організаціями.

Система консультування фермерів повинна відповідати, принаймні, законним вимогам управління і хорошим сільськогосподарським і екологічним умовам.
Фермери можуть брати участь у системі консультування фермерів на добровільній основі.

Держави-члени ЄС можуть визначити у відповідності з об'єктивними критеріями пріоритетні категорії фермерів, які мають доступ до системи консультування фермерів.
На жаль, на відміну від інших країн світу, дорадчі служби в Україні мають дуже мізерну державну підтримку, а більша частина населення не може платити за дорадчі послуги, оскільки живе на межі бідності.

Ми сподіваємося, що уряд перегляне свою позицію щодо дорадництва і українські фермери будуть мати такий же доступ до інформації про сучасні знання, сучасну практику ведення сільського господарства, як й їхні європейські колеги.

Про діяльність дорадчих служб у країнах світу більш детальну інформацію Ви можете знайти на сторінках нашого Вісника «Поради від Доради», який Ви можете отримувати на свою електронну адресу зразу ж в день його виходу або прочитати трохи пізніше на нашому сайті.

Якщо Ви хочете почати знайомство з системою дорадництва, рекомендуємо почати із брошури
Корінець Р.Я. Сільськогосподарське дорадництво: запитання та відповіді / Інститут сільського розвитку. – Київ, 2003.
Її, а також іншу корисну інформцію можна знайти на нашому сайті в розділі Література з дорадництва