Дійсно, в Законі України «Про сільськогосподарську кооперацію записано:
правила внутрішньогосподарської діяльності кооперативу - нормативний документ, що встановлює вимоги до провадження господарської та іншої діяльності кооперативу відповідно до законодавства та статуту кооперативу;

Дійсно, на законодавчому рівні Правила внутрішньогосподарської діяльності вперше передбачено Законом України «Про сільськогосподарську кооперацію» в редакції Закону № 5495-VI від 20.11.2012 року як обов’язковий внутрішній локальний правовий акт сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу
Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу встановлюють механізми та способи реалізації положень статуту конкретного кооперативу з урахуванням особливостей його господарської діяльності.


Законодавством не передбачено хто і в якому порядку затверджує Правила внутрішньогосподарської діяльності кооперативу. Виходячи із контекстів Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», Закону України «Про кооперацію» та враховуючи, що такі Правила встановлюють механізм та способи реалізації положень статуту кооперативу, логічним є їхнє затвердження рішенням загальних зборів членів (зборів уповноважених ) кооперативу.
Більш детально про Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу – записано у статті 8 Закону, яка так і називається «Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу».

Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу є нормативним документом кооперативу, що встановлює механізм та способи реалізації положень статуту кооперативу з урахуванням особливостей його господарської діяльності.
Правила внутрішньогосподарської діяльності кооперативу як нормативний документ є похідним від статуту кооперативу: деталізує його положення, з урахуванням специфіки діяльності кооперативу.

Як і статут сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, правила внутрішньогосподарської діяльності обов’язкові для виконання всіма членами кооперативу, однак їхньою характерною особливістю є мобільність: Правила внутрішньогосподарської діяльності приймаються загальними зборами членів кооперативу, однак не потребують державної реєстрації на відміну від статуту кооперативу.
Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу повинні містити такі відомості:
порядок організації надання послуг членам кооперативу відповідно до переліку видів його діяльності, визначеного статутом;
вимоги стосовно документального оформлення зобов’язань членів кооперативу перед кооперативом щодо участі у його господарській діяльності;
механізм визначення розміру додаткового паю кожного члена кооперативу та його сплати, загальної частки пайових внесків асоційованих членів у пайовому фонді кооперативу, розміру та нарахування кооперативних виплат у розрізі видів діяльності кооперативу;
вимоги щодо ціноутворення та фінансових відносин.

Зазначені правила можуть містити й інші пов’язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать вимогам законодавства.
Тобто, Закон визначає перелік обов’язкових відомостей, які повинні міститися в Правилах внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.
Водночас законодавець, виходячи із того, що сфери діяльності та особливості діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є надзвичайно різноманітними, надає можливість таким кооперативам самостійно включати до зазначених правил додаткові положення, що сприятимуть більш ефективній організації діяльності кооперативу. Наприклад, обов’язковість Договору про участь у господарській діяльності кооперативу.
Однак у будь-якому випадку положення Правил не можуть суперечити законам України, нормативно-правових актам та статуту кооперативу.
Примірні правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики є на теперішній час Міністерство аграрної політики та продовольства України, що діє на підставі Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердженого указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500/2011.

Примірні правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу розробляються Міністерством аграрної політики та продовольства України та , сподіваємося, найближчим часом будуть затверджені Міністерством.