УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ

МІЖ УКРАЇНОЮ, З ОДНІЄЇ СТОРОНИ, ТА

ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ І ЙОГО ДЕРЖАВАМИ - 

ЧЛЕНАМИ, З ІНШОЇ СТОРОНИ

 

РОЗДІЛ V

 

ЕКОНОМІЧНЕ ТА ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

ГЛАВА 17

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

 

Стаття 403

 

Сторони співпрацюватимуть задля сприяння розвитку сільського господарства та сільських територій, зокрема шляхом поступового зближення політик та законодавства.

 

Стаття 404

 

Співробітництво між Сторонами у сфері сільського господарства та розвитку сільськихтериторій охоплюватиме, серед іншого, наступні сфери:

a. сприяння взаємному розумінню політик у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій;

b. посилення адміністративних спроможностей на центральному та місцевому рівнях щодо планування, оцінки та реалізації політики;

c. заохочення сучасного та сталого сільськогосподарського виробництва, із урахуванням необхідності захисту навколишнього середовища та тварин, зокрема поширення застосування методів органічного виробництва та використання біотехнологій, серед іншого шляхом впровадження найкращих практик у цих сферах;

d. обмін знаннями та найкращими практиками щодо політики розвитку сільських територій з метою сприяння економічному добробуту сільських громад;

e. покращання конкурентоспроможності сільськогосподарського сектора та ефективності і прозорості ринків, а також умов для інвестування;

f. поширення знань шляхом проведення навчальних та інформаційних заходів;

g. сприяння інноваціям шляхом проведення досліджень та просування системи дорадництва до сільськогосподарських виробників;

h. посилення гармонізації з питань, які обговорюються в рамках міжнародних організацій;

i. обмін найкращими практиками щодо механізмів підтримки політики у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій;

j. заохочення політики якості сільськогосподарської продукції у сферах стандартів продукції, вимог щодо виробництва та схем якості.