Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України

 

Загальна інформація

 

Повна назва - Всеукраїнська громадська організація «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України».

 

Скорочена назва – НАСДСУ.

 

Назва англійською мовою NGO "National Association of Agricultural Advisory Services of Ukraine".

 

НАСДСУ має статус неприбуткової організації.

 

Установчі збори відбулися 11 березня 2003 року.

 

Свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян в Міністерстві юстиції України від 10 жовтня 2003 року №1971.

 

Метою діяльності Асоціації є сприяння покращенню добробуту сільського населення та розвитку сільської місцевості через підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок сільського населення та сільськогосподарських товаровиробників, задоволення та захист соціальних, економічних, фахових та інших спільних інтересів членів Асоціації.

 

Основними завданнями Асоціації є:

 

  • Сприяння провадженню освітньої діяльності для сільського населення та сільськогосподарських товаровиробників, членів Асоціації та інших осіб із питань менеджменту, маркетингу, права, екології, застосування сучасних технологій та з інших питань, що пов’язані із сільськогосподарською дорадчою діяльністю.
  • Сприяння поширенню та впровадження сучасних досягнень науки, техніки і технологій, демонстраційні покази форм і методів роботи сільського населення і сільськогосподарських товаровиробників.
  • Координація діяльності суб'єктів сільськогосподарської дорадчої діяльності, членів Асоціації, методичного забезпечення та розробка і впровадження правил їх поведінки.
  • Сприяння професійній підготовці дорадників та експертів дорадників шляхом організації навчання за програмами базової підготовки та підвищення їх кваліфікації за напрямками, зазначеними у кваліфікаційному свідоцтві.
  • Представництво та захист законних прав та інтересів членів Асоціації у центральних та місцевих органах державної влади у встановленому законодавством порядку.
  • Внесення у встановленому порядку пропозицій щодо розробки та вдосконалення нормативно-правових актів, що регулюють дорадчу діяльність в Україні та сприяють створенню системи правового й професійного захисту членів Асоціації.
  • Сприяння розвитку зовнішніх зв’язків членів Асоціації з міжнародними організаціями та партнерами, які займаються дорадництвом.
  • Сприяння прибутковій діяльності сільськогосподарських підприємств та підвищенню рівня життя сільського населення через активне навчання, запровадження сучасних досягнень науки, техніки і технологій, інформаційне забезпечення.
  • Сприяння популяризації дорадництва та поширення інформації про освітні програми та проекти; створення умов для доступу членів Асоціації до мережі інформаційного забезпечення та бази даних.

 

НАСДСУ представлена в усіх регіонах України суб'єктами сільськогосподарської дорадчої діяльності ( дорадники, експерти-дорадники, дорадчі служби ), діяльність яких регулюється Законом України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність".

 

Дорадчі служби на замовлення органів влади надають соціально спрямовані дорадчі послуги.

 

НАСДСУ має великий досвід реалізації дослідницьких, лобістських, інформаційних, навчальних проектів, законопроектної роботи, розробки державних програм , а також досвід співпраці з зарубіжними та міжнародними організаціями, проектами міжнародної технічної допомоги різних країн.

 

НАСДСУ здійснює інформаційне забезпечення та промоції дорадчих служб через веб-сайт Асоціації (https://www.dorada.org.ua), соціальні мережі (https://www.facebook.com/NAAASUkraine, https://www.youtube.com/user/doradaukraine, https://www.facebook.com/Електронний-консультант-для-сільських-експортерів-в-Україні-104076061831180), газету-вкладку «Вісник Національної асоціаціїсільськогосподарських дорадчих служб «ДОРАДА» у форматі друкованого видання “Вісник “ФермерУкраїни” (http://www.farmer-ukr.com), інші друковані ЗМІ, національне та місцеве радіо, телебачення.

 

НАСДСУ ініціювала прийняття Закону України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1807-15#Text) та проектами нормативно-правових актів на його виконання, в тому числі Державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності на період до 2009 року, інших правових актів, спрямованих на розвиток сільського господарства та сільської місцевості.

 

Асоціація та її члени – дорадчі служби, дорадники – співпрацювали та співпрацюють на партнерських засадах з міжнародними програмами і проектами.

 

З 2020 року НАСДСУ є членом European Forum for Agricultural and Rural Advisory Services - EUFRAS (https://www.eufras.eu).

 

Офіс НАСДСУ знаходиться у м. Києві.

 

Електронна пошта – doradaukraine@gmail.com.